Hruška Emil

*1958

Narozen v Mladé Boleslavi. Vystudoval práva (s pozdější specializací na právo průmyslového vlastnictví) a žurnalistiku. Po léta působil jako novinář a podnikový právník (mimo jiné v plzeňském holdingu ŠKODA). V rámci výkonu své profese pobýval v řadě zemí včetně Mongolska, Ruska, Srbska či Bulharska. Od roku 2004 se specializuje na problematiku Evropské unie a působí jako poradce některých českých poslanců Evropského parlamentu. Literární činnost a publicistika se často překrývá s jeho profesním zájmem. Je mimo jiné autorem knih Akce Zeppelin (1999), Pohoří divočáků (2002), ...

Knihy od autora/autorky: Hruška Emil

Pohraniční pitaval: Kriminální případy z let 1920–1963

Pohraniční pitaval: Kriminální případy z let 1920–1963

Hruška Emil

Epocha, 2020

ISBN: 978-80-7557-973-7

Pohraniční pitaval volně navazuje na knihu Vraždy v pohraničí (2018). Také v „pitavalu“ dá…

Vraždy v pohraničí – Kriminální případy z let 1927–1956

Vraždy v pohraničí – Kriminální případy z let 1927–1956

Hruška Emil

Epocha, 2018

ISBN: 978-80-7557-153-3

Vybrané kriminální případy pocházejí z dvacátých až padesátých let minulého století. Někte…

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn