Šupler Josef

* 1982

PhDr. Josef Šupler absolvoval Zdravotně sociální a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity.
Svůj dosavadní pracovní život zasvětil bezpečnostně právní činnosti. Zajímavostí je přitom jeho původní vyučení v truhlářském řemeslu a vřelý vztah k jakékoliv řemeslné práci. Svůj volný čas vyplňuje kromě rodinného a spolkového života také badatelstvím a hudbou.

Jeho zájmu se těší především regionální historie ale i empirické vědy, jako je kriminologie, nebo psychologie. V předkládané knize se odráží jeho postřehy z vesnického zemědělského prostředí, které ho formovalo od dětství. V trvale udržitelném rozvoji venkova pak spatřuje návrat tradičního soukromého malozemědělství, jak tomu bylo nejen v jeho rodném Novohradsku ještě před II. světovou válkou. Velkým vzorem mu jsou lidé, kteří zůstali ve svém srdci věrni svobodě, tradicím svých předků a své domovině.

Knihy od autora/autorky: Šupler Josef

Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače

Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače

Šupler Josef

Arthouse Hejtmánek, 2021

ISBN: 978-80-907493-3-7

Nová kniha Josefa Šuplera přibližuje historický vývoj čtyřech novohradských vsí a život pr…

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn