Vaněk Pavel

* 1967

Mgr. Ing, Ph.D. Archivář, publikace z historie útvarů Pohraniční stráže.

Bibliografická poznámka: Vystudoval český jazyk a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako archivář působil několik let v Archivu Ministerstva vnitra, nyní pracovník Archivu bezpečnostních složek, pracoviště Kanice u Brna. Pečuje o archivní fondy Pohraniční stráže. Ve volném čase se zabývá historií útvarů Pohraniční stráže a pokusy o přechod státní hranice

Knihy od autora/autorky: Vaněk Pavel

Ochrana státní hranice 1948–1955

Ochrana státní hranice 1948–1955

Vaněk Pavel & kol.

Technické muzeum Brno, 2013

ISBN: ISBN 978-80-86413-84-6

Odborná kolektivní monografie s tematikou ochrany státní hranice po druhé světové válce a …

Ochrana státní hranice a rok 1968

Ochrana státní hranice a rok 1968

Vaněk Pavel & kol.

Technické muzeum Brno, 2018

ISBN: 978-80-87896-59-4

Bezpečnostní poměry na hranici v druhé polovině šedesátých let. Sborník.…

Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století

Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století

Vaněk Pavel & kol.

Technické muzeum Brno, 2020

ISBN: 978-80-87896-90-7

Kolektiv autorů z řad historiků, archivářů, muzejních pracovníků a dalších badatelů v této…

Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století

Ochrana státní hranice v padesátých letech 20. století

Vaněk Pavel & kol.

Technické muzeum Brno, 2017

ISBN: ISBN 978-80-87896-47-1

Publikace si klade za cíl připomenout, že padesátá léta by nám neměla splývat jen s tzv. z…

Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století

Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století

Vaněk Pavel & kol.

Technické muzeum Brno, 2015

ISBN: 978-8789-16-7

Tato kolektivní monografie se zaměřuje na režim na státní hranici v 70. letech a na jeho b…

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn