Tahedl Rosa

1917 – 2006

Absolvovala obecnou školu v Dobré a měšťanskou školu ve Volarech. Potom studovala německý učitelský ústav v Českých Budějovicích. Studium zakončila maturitou s vyznamenání. Po maturitě nemohla najít místo a proto pracovala jako domácí učitelka. Po připojení Volarska k Německé říši působila jako učitelka v Dobré, v Českých Žlebech, Zátoni, Krásné Hoře, Uhlíkově, Bučině a v učitelském ústavu v Prachaticích.

Po skončení druhé světové války ztratila možnost pracovat jako učitelka. Rodina nebyla odsunuta, protože její otec byl pro provoz železnice potřebným pracovníkem. Rosa pak pracovala 18 let jako lesní dělnice. V roce 1964 bylo rodině dovoleno vystěhování do Německa. Přesídlili do obce Runding v okresu Cham. Zde začala opět učit a byla zástupkyní ředitele školy až do odchodu do důchodu v roce 1980.

Po roce 1980 se věnovala své básnické a spisovatelské činnosti. Angažovala se také v Šumavském domovském okresu Prachatice se sídlem v Ingolstadtu a v Sudetoněmeckém krajanském sdružení. Za tuto činnost obdržela řadu ocenění, například Čestný odznak bavorského ministerského předsedy za zásluhy v čestných funkcích, Medaile Adalberta Stiftera, Stříbrné čestné vyznamenání okresu Cham a další.

Dílo:

1984 Historický vývoj a vlastivědný přehled - okres Prachatice (Šumavský domovský spolek Prachatice : Ingolstadt)

1985 Stožec v dávných časech

1987 Sternreischtn : ein Lichtbogen über einem Böhmerwalddorf (Morsak : Grafenau) - historie vzniku vesnice Dobrá na Šumavě, líčení života, zvyků, obyčejů a zániku obce po druhé světové válce

1988 Pamětní kámen na faře Knížecí Pláně, in Krásný bavorský les, č. 64

1989 Sněžné vesnice a obce v okolí Šumavy (vlastní náklad : Augsburg)

1989 Adalbert Stifter - Pomník od šumavských obyvatel (Německý šumavský spolek)

1990 Abenteuer unter dem Roten Stern (Dobrodružství pod rudou hvězdou) - zkušenosti ze života očité svědkyně, lesní dělnice v komunistickém Československu v letech 1947 - 1964 (Morsak : Grafenau)

1994 Van Wold bin i außer (Sem venku z lesa) - povídky a básně v šumavském dialektu (Neustadt : Scriptor, Verl. für Musik und Mundart)

1997 Wo die Steine reden (Kde kameny mluví) Dorfmeister : Tittling

1998 Erlebtes und Erlauschtes aus dem Böhmerwald (Prožité a vyslechnuté ze Šumavy) (Dorfmeister : Tittling)

2001 Jahresringe um ein Dorf im Böhmerwald (Letokruhy kolem vesnice na Šumavě) (Morsak : Grafenau)

2001 Skrytý poklad na Třístolečníku

2003 Die Mali - Lebenslinien einer Frau aus dem Böhmerwald (Mali - život ženy na Šumavě) (Dorfmeister : Tittling)

Bücher von dem Autor/der Autorin : Tahedl Rosa

Svědectví z poválečné Šumavy

Svědectví z poválečné Šumavy

Tahedl Rosa, Wágnerová Zuzana

Víkend, 2019

ISBN: 978-80-7433-251-7

Nemohu a nechci být považovaná za mluvčí své generace, přesto však na základě zkušenosti m…

  1. Platz
  Belletristik und Poesie
  ŠL VI. / 2020

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter