Vlčková Michaela

* 1978

Michaela Vlčková, ThLic, Th.D. pochází z Tachova. Působí na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje a publikuje v oboru liturgika. Teologii a liturgickou teologii studovala v Českých Budějovicích a v Olomouci. Zabývá se liturgickými obřady v kontextu rituálních studií a liturgické teologie.

Knižně jí vyšlo: Žehnání matky, Význam obřadu v Čechách a na Moravě v 16.-21. století (2015), Tělo, čas a prostor v liturgii (2017). Píše a v nakladatelství Mýtiny vydává knihy zaměřené na krajinu Novohradských hor a její sakrální památky: Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko, Duchovní krajina Novohradských hor / Horní Hvozd, Znamení Víry v Krajině / Zeichen des Glaubens in der Landschaft.

Organizuje exkurze výlety a působí jako průvodce v Novohradských horách, angažuje se pro záchranu sakrálních památek a obnovu poutních cest v regionu (kaple v bývalých Mýtinách, projekt Znamení víry v krajině).

Bücher von dem Autor/der Autorin : Vlčková Michaela

Duchovní krajina Novohradských hor / Horní hvozd

Duchovní krajina Novohradských hor / Horní hvozd

Vlčková Michaela

Mýtiny, 2021

ISBN: 978-80-908246-0-7

Kniha představuje centra, kolem nichž se soustředil duchovní život v Horním hvozdu Novohra…

Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko

Duchovní krajina Novohradských hor / Novohradsko

Vlčková Michaela

Mýtiny, 2017

ISBN: 978-80-270-3012-5

Kniha Duchovní krajina Novohradských hor přibližuje krajinu v blízkém okolí Nových Hradů, …

Glaubenszeichen in der Landschaft

Glaubenszeichen in der Landschaft

Vlčková Michaela & kol.

Mýtiny, 2018

ISBN: 978-80-270-5432-9

Die gemeinsame Monographie Glaubenszeichen in der Landschaft stellt einen Versuch, über di…

Zeichen des Glaubens in der Landschaft. Sakrale Denkmäler des Gratzener Berglandes und der angrenzenden Gebiete Niederösterreichs

Zeichen des Glaubens in der Landschaft. Sakrale Denkmäler des Gratzener Berglandes und der angrenzenden Gebiete Niederösterreichs

Kruml Miloš, Neumann Vladimír, Paloušová Zdenka, Vlčková Michaela

Mýtiny, 2018

ISBN: 978-80-270-4744_4

Publikace ke stejnojmenné výstavě představuje sakrální památky se zvláštním zřetelem k jej…

Znamení víry v krajině

Znamení víry v krajině

Vlčková Michaela & kol.

Mýtiny , 2018

ISBN: 978-80-270-5431-2

Kolektivní monografie Znamení víry v krajině představuje pokus o reflexi krajiny v kontext…

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter