České Žleby – Böhmisch Röhren

Němec Luděk

Podrobná historie horské šumavské obce České Žleby od roku 1850 do roku 1965. Důraz je kladen na osudy obyvatel v kontextu hospod. krize, nacistické éry a poválečného vysídlení. Mnoho historických map a dobových fotografií.

České Žleby patří k oblíbeným turistickým cílům na Šumavě. Jde o částečně zaniklou obec, jejíž minulost je spojena se středověkou Zlatou stezkou, osídlením převážně německy hovořícími Šumavany, jejich nuceným vysídlením a částečným zánikem osady v době železné opony. Výpravná publikace připomíná historii obce doplněnou o medailony s životními příběhy místních osobností i prostých obyvatel. Jejím cílem je nejen popsat příběh jednoho konkrétního místa, ale i představit minulost typické šumavské osady a otevřít témata, kterým se dosud nedostalo přílišné pozornosti. Na 264 stranách je publikováno na 260 z části dosud nezveřejněných historických fotografií.

1. vydání

Halama
2021

ISBN: 978-80-87082-41-6

  Beliebte pädagogische Veröffentlichungen
  ŠL VIII. / 2022
Beliebte pädagogische Veröffentlichungen

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter