Klatovské báje, legendy a pověsti dle starých záznamů

Fibich Ondřej

Soubor krátkých lokálních pověstí, bájí a legend z Klatov a okolí. Ilustrovaly děti z Klatov a okolí, především z klatovské ZUŠ.

Městská knihovna Klatovy
2021

ISBN: 978-80-907785-4-2

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter