Národní park Šumava – 30 let

Dvořák Jan

Národní park Šumava, který si v roce 2021 připomíná už třicáté výročí svého založení, je nevyčerpatelnou studnicí příběhů, poznatků a zajímavostí.
Kniha sumarizuje historické i nejnovější informace o flóře, fauně a dalších oblastech šumavského života, aby je poutavou formou přiblížila také laickým čtenářům. Vedle sv
ébytného autorského stylu Jana Dvořáka zaujme bohatý fotografický doprovod, zahrnující i některé dnes již unikátní fotografie.

1. vydání.

Správa NP a CHKO Šumava
2021

ISBN: 978-80-87257-51-7

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter