Oběti první světové války v okrese Prachatice a jejich pomníky

Fencl Pavel, Voříšková Markéta

Prachatické muzeum vydalo u příležitosti 100. výročí konce Velké války publikaci s názvem Oběti první světové války a jejich pomníky v okrese Prachatice. Tato ojedinělá práce představí čtenářům v první části knihy nejen podobu ale především osudy jednotlivých pomníků, jak jsou zachyceny v obecních a školních kronikách, dobovém tisku i v materiálech uložených ve Státním okresním archivu Prachatice. Druhá část obsahuje údaje o téměř čtyřech tisících vojáků z našeho okresu, kteří buď padli na frontách Velké války, stali se nezvěstnými nebo zemřeli na následky zranění či nemoci. Třetí část knihy je věnována rejstříku lokalit, kde k úmrtí vojáků došlo. Kniha byla vydána v nízkém, zájmovém nákladu 80 výtisků. Její cena je 449 Kč a je možno ji koupit v Prachatickém muzeu.

1. vydání.

Prachatické muzeum
2018

ISBN: 978-80-87421-41-3

  3. Platz
  Beliebte pädagogische Veröffentlichungen
  ŠL V. / 2019
Beliebte pädagogische Veröffentlichungen

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter