Projekt Kohoutí kříž

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích

Webový projekt Kohoutí kříž je věnován šumavské německé literatuře. Práce vznikající od roku 1990 zahrnuje autory původem ze Šumavy v jejím širším přeshraničním vymezení a další autory zabývající se danou tématikou od středověku až po současnost. Každý zastoupený autor je představen ukázkami z díla v překladech, v případě poezie i v originálním znění, krátkým medailonem a obrazovou přílohou, součástí publikace je rovněž studie v českém i německém jazyce a digitalizované historické mapy Šumavy. První vydání (306 autorů, 2001) bylo realizováno v rámci grantu Ministerstva kultury České republiky.
V roce 2003 byl web oceněn ministrem kultury ČR (Cena Knihovna roku 2003, diplom v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb), v roce 2018 získal zvláštní cenu Šumavy litery za mimořádný přínos šumavské literatuře.

Průběžně doplňované dílo obsahuje v současné době údaje o 2161 autorech a je tvořeno více než 6000 ukázkami, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 31000 dokumenty v obrazové příloze, případně vysvětlivkami a slovníčky nářečních výrazů, to vše s možností plnotextového vyhledávání.

Autor překladů a českých textů Jan Mareš, elektronická verze Ivo Kareš.


https://www.kohoutikriz.org/

  Ruhmeshalle
  ŠL IV. / 2018

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter