Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače

Šupler Josef

Nová kniha Josefa Šuplera přibližuje historický vývoj čtyřech novohradských vsí a život prostých venkovských obyvatel, kteří v nich po staletí žili. Připomíná příběhy drsné i laskavé, ve kterých se odrážela jejich neochvějná láska k domovu, společné víře a životadárné půdě. Zachycuje také vývoj místního školství, zemědělství, nebo sled válečných událostí. Autor se v knize opírá nejen o svůj badatelský výzkum a odbornou literaturu, dává totiž prostor také vzpomínkám a pamětem aktérů dávných dob či méně dávných časů.
Kniha má ale ještě jeden hluboký význam – díky štědrosti nakladatele a vzdání se honoráře autora či grafika tohoto díla, bude celý výtěžek ze zakoupené knihy poskytnut na opravu místní církevní památky – kostela sv. Jiljí.

1. vydání

Arthouse Hejtmánek
2021

ISBN: 978-80-907493-3-7

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter