Za pověstmi Šumavy

Fibich Ondřej

Šumavské pověsti, které jsou vám v knize předloženy, jsou klíčem k životu našich předků. Vyprávění se totiž může tradovat po mnohé generace a nese v sobě určitou starobylost. Pověsti odrážejí historický vývoj zdejšího osídlení, prolínání dávné mytologie s křesťanským náboženstvím, pověrečnost ve všedním životě i jakousi etickou nauku, jak se mají lidé k sobě navzájem chovat. Jsou rozděleny do deseti oddílů, k nimž jsou připojeny i krátká vysvětlení a nádherné ilustrace Petra Štěpána.

1. vydání

CPress
2020

ISBN: 978-80-264-3114-5

  3. Platz
  Belletristik und Poesie
  ŠL VII. / 2021
Belletristik und Poesie
  Auszeichnung der Brauerei Šumavský pivovar
  ŠL VII. / 2021
Auszeichnung der Brauerei Šumavský pivovar

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter