České Žleby – Böhmisch Röhren

Němec Luděk

Podrobná historie horské šumavské obce České Žleby od roku 1850 do roku 1965. Důraz je kladen na osudy obyvatel v kontextu hospod. krize, nacistické éry a poválečného vysídlení. Mnoho historických map a dobových fotografií.

České Žleby patří k oblíbeným turistickým cílům na Šumavě. Jde o částečně zaniklou obec, jejíž minulost je spojena se středověkou Zlatou stezkou, osídlením převážně německy hovořícími Šumavany, jejich nuceným vysídlením a částečným zánikem osady v době železné opony. Výpravná publikace připomíná historii obce doplněnou o medailony s životními příběhy místních osobností i prostých obyvatel. Jejím cílem je nejen popsat příběh jednoho konkrétního místa, ale i představit minulost typické šumavské osady a otevřít témata, kterým se dosud nedostalo přílišné pozornosti. Na 264 stranách je publikováno na 260 z části dosud nezveřejněných historických fotografií.

1. vydání

Halama
2021

ISBN: 978-80-87082-41-6

  Populárně naučné publikace
  ŠL VIII. / 2022
Populárně naučné publikace

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn