Naši předkové – tak to opravdu bylo

Nuska Josef

Soubor historických snímků z okolí Výškovic doplněný stručným popisem. Kniha připomíná přičinlivé a moudré hospodáře, zručné řemeslníky i náročné mlynářské povolání. Naši předkové byli lidé pracovití a nenároční, měli rádi svoji práci, svůj rodný kraj i jim drahou vlast.

Publikace zavádí čtenáře do první poloviny minulého století a přibližuje život lidí žijících v povodí říčky Spůlky. V této převážně zemědělské krajině klapaly mlýny, ozývaly se katry na pilách, pracovali zde kameníci. Desítky fotografií, které autor knihy Josef Nuska, znalec tohoto kraje, shromáždil a opatřil podrobnými popiskami, přibližují každodenní činnosti místních obyvatel. Unikátní fotografie dokládají nejen momenty z tvrdé práce zdejších obyvatel, ale také proměnu krajiny. Otec pana Nusky byl od roku 1933 výškovickým kronikářem. Dva svazky obecní kroniky jsou uloženy ve Státním okresním archivu Prachatice. Publikace Naši předkové může být považována za ilustrační doprovod nejen výškovické kroniky.

1. vydání

Prachatické muzeum
2020

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn