Ochrana státní hranice v osmdesátých letech 20. století

Vaněk Pavel & kol.

Publikace se věnuje situaci na československé státní hranici a v pohraničí v osmdesátých letech 20. století. Zaměření knihy na poslední desetiletí komunistického režimu v Československu souvisí s tím, že jsme si v roce 2019 připomněli třicáté výročí listopadových událostí roku 1989, které vedly ke konci čtyřicetiletého vládnutí vedení komunistické strany podporované aparátem společenských organizací a institucí, včetně těch bezpečnostních a armádních.

Kolektiv autorů z řad historiků, archivářů, muzejních pracovníků a dalších badatelů v této oblasti naší historie se pokusil pohlédnout na osmdesátá léta a v jejich rámci i na rok 1989 různou perspektivou. Naleznete zde skupinu příspěvků věnovanou činnosti Pohraniční stráže na úseku československé hranice s Rakouskem. První z textů se zabývá pokusy o přechod hranice v jižních Čechách, kde působila 15. brigáda Pohraniční stráže České Budějovice. Následuje charakteristika pokusů o přechod státní hranice v úseku 4. brigády Pohraničí stráže Znojmo a další články zabývající se státními hranicemi v 80. letech 20. století.

1. vydání

Technické muzeum Brno
2020

ISBN: 978-80-87896-90-7

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn