Pod Kraví horou

Čajan Jiří

Hornostropnicko, od Nových Hradů po Benešov nad Černou a malá podhorská víska Chlupatá Ves pod Kraví horou, je oblast, kde autor vyrůstal a kterou se zaobírá. Je to stručný náhled do dávné historie až po historii novodobou, kdy se změnilo nejen původní obyvatelstvo, ale i celkový ráz krajiny. Zachycuje život v novohradském podhůří i v samotných horách, zvláště v období tzv. I. republiky až téměř po současnost, historii farnosti Dobrá Voda, vysídlení německých obyvatel a následné znovuosídlení reemigranty - rumunskými a maďarskými Slováky i dosídlenci z českého vnitrozemí, některé jejich zvyky a tradice.

Zvláštní čát tvoří školství, kde je zachycena složitá práce učitelů v malotřídkách, které vznikají a zanikají až po konečnou centralizaci v Horní Stropnici. Čerpáno je z veřejných i soukromých archivů, z obecních, školních a farních kronik, z vyprávení starousedlíků i z vlastních vzpomínek autora. Text doprovází dobové forografie. Součástí je historie jednotlivých usedlostí v Chlupaté Vsi a malý slovník rumunské slovenštiny.

1. vydání

Powerprint
2020

ISBN: 978-80-7568-250-5

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn