Zdíkovec 1318–2020, historie rodu Kačerů, Slámů a Benešů

Abrahamová Danuše

Historie Zdíkovce a širšího okolí v pěti kapitolách.

Od počátků osídlení, historie a nejstarších příběhů. První písemné zmínky o Zdíkovci r. 1318, erby majitelů panství, příběhy, Kronika Zdíkovce od jejího založení roku 1931, staré i současné fotografie, historické i současné mapy. A rodokmen tří nejstarších rodů – podrobná rešerže rodu Kačerů, Slámů a Benešů od založení matričních knih na farním úřadu ve Zdíkovci kolem roku cca 1650 a výpisy ze starých pozemkových knih.

1. vydání.

ReproArt Liberec
2020

ISBN: –

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn