Zmizelý kousek Šumavy, aneb, Komu za to

Zmizelý kousek Šumavy, aneb Komu za to "dík"?

Kintzl Emil

Kintzl prostřednictvím starých snímků ukazuje střední Šumavu v době od konce 19. do poloviny 20. století. Autor fotografie působivě seřadil a doplnil stručným ale zároveň fundovaným textem. Čtenáře vodí tenkrát zabydlenou a intenzivně obhospodařovanou krajinou. Prostřednictvím unikátních snímků vystupují před námi dnes již neexistující osady, kostelíky, kapličky, boží muka…, nahlížíme do zemědělských usedlostí, dělným ruchem ožívají staré sklárny, hamry, pily či domácké dřevařské dílny…

Dávné horaly zastihujeme při nelehké práci v lese a na poli, či při vzácných chvílích aktivního odpočinku, třeba při muzice. Emil Kintzl neopomněl ani tradici šumavské turistiky a sportu.

Přes veškerou zajímavost je toto fotografické putování poznamenáno jistou dávkou melancholie. Čtenářům se pochopitelně vtírají otázky: Zda bylo opravdu nutné, aby v poválečných letech ze života a dědictví Šumavy toho tolik nenávratně zmizelo? Kdo se o to nejvíce „zasloužil“?

Sám autor zdůrazňuje, že jeho kniha "chce současníkům i dalším generacím připomenout skutečnost, jaká kdysi byla Šumava, jak těžce, ale spokojeně se zde žilo a pracovalo. Je také ukázkou toho, že lidé a příroda mohli existovat ve vzájemné shodě."

Lze ještě dodat, že Kintzlova kniha o zmizelé Šumavě má vynikající grafickou úpravu. Vydání 2., originál 2004.

Ing. Karel Pokorný
2005

ISBN: 9788023951602

"Tam v zeleni tvých rosných niv / co v hojnosti je květů,
jaký majestát napodiv / tmáň lesů skýtá světu!
Bloudil bych celé týdny, / kde posvátný a klidný
jak chrám čníš, dnes co dřív!
"

Johann Baptist Schönn