Fröhlich Jiří

Fröhlich Jiří

Narozen v Písku 25. září 1946. Vystudoval Stření průmyslovou školu a dále pak obor Muzejnictví. Archeologii se věnuje od mládí. Nejprve pracoval jako technický úředník, v letech 1980-1990 pak v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích. Jako archeolog působil v Prácheňském muzeu mezi lety 1991-2011. V odborném tisku publikuje od roku 1967. Je členem redakčních rad několika muzejních periodik. V roce 1992 spoluzakládal soutěž v rýžování zlata v Kestřanech. Bibliografie: Vlastivědný sborník Muzea Šumavy V. Historie-místopis-literatura (2001), Lidé od vody (2014, 15), Stará Otava mezi Strakonicemi a Pískem (2013), Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem (2012), Písek na starých pohlednicích (1999), Archeologické toulky po jižních Čechách (1990), Zlato na Prácheňsku (2006), Olešná v průběhu dějin (2014), Písecké hory známé i neznámé, Písecké náhrobníky z 13.-18. století (1996), Královské město Písek z pohledu archeologa (2015)

Bücher von dem Autor/der Autorin : Fröhlich Jiří

Lidé od vody – plavecké historky z Vltavy a Otavy

Lidé od vody – plavecké historky z Vltavy a Otavy

Fröhlich Jiří, Velková Radka

J & M, 2015

ISBN: 9788086154763

Čtenáři se v knize seznámí s historií voroplavby v Čechách od jejích počátků. Faktické úd…

  3. Platz
  Pädagogische und Sachbücher
  ŠL II. / 2016
Sklárny střední Šumavy

Sklárny střední Šumavy

Fröhlich Jiří

Muzeum Šumavy Sušice, 1989

Výsledky archeologického průzkumu a rejstřík sklářských hutí ve 14. - 19. století. Resumé …

Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem

Stará Otava mezi Pískem a Zvíkovem

Fröhlich Jiří

Prácheňské nakladatelství, 2012

ISBN: 9788086566535

Knížka se detailně zabývá řekou Otavou od Písku až ke Zvíkovu. Jsou zde mimo jiné zmíněny …

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter