Mareš Jan

Jan Mareš se narodil v Soběslavi, dnes žije v Českých Budějovicích. Je absolventem Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a Filozofické fakulty UK v Praze. V letech 1965–1966 působil jako učitel na základní škole, 1967–1970 byl redaktorem významného českobudějovického nakladatelství Růže, v letech 1970–1988 byl z nakladatelství z politických důvodů odsunut a následně pracoval v n. p. Kniha v Českých Budějovicích (antikvariát, prodejna norem, sklad). Od roku 1988 pracuje Jan Mareš v regionálním oddělení Jihočeské vědecké knihovny (dříve Státní) v Českých Budějovicích – nejprve jako vedoucí oddělení, po dosažení důchodového věku vzhledem ke svým pokročilým letům již jen jako jeho zaměstnanec, přesto velmi aktivní (soustavná ediční a překladatelská činnost, přednášky apod.). Jan Mareš letos v knihovně aktivně působí již 32. rokem.
Je překladatelem z němčiny (i nářeční), polštiny, autorem dvou básnických sbírek, editorem či spoluautorem řady knih (výbor z díla Johannese Urzidila pod názvem Jdu starým lesem (2005), bibliografie Karla Klostermanna (2008), bibliografie Šumavské pověsti, báje a pohádky (2008), eseje Emila Flussera Válka jako nemoc (2016) a mnoha dalších, autorem řady odborných článků především z oblasti německé literatury vytvořené na českém území aj.
Od počátku 90. let je jeho nejvýznamnějším dílem rozsáhlá encyklopedie překladů z němčiny publikovaná v elektronické knize Jihočeské knihovny KOHOUTÍ KŘÍŽ Internetová encyklopedie KOHOUTÍ KŘÍŽ již řadu let seznamuje českou veřejnost s představiteli tzv. německé šumavské literatury a činí tak v rozsahu vskutku nebývalém – neustále rostoucí databáze dnes představuje více než dva tisíce autorů prostřednictvím ukázek jejich děl, životopisných medailonů, bibliografických odkazů i obrazových dokumentů. Za tímto úctyhodným a záslužným dílem přitom stojí jen dva lidé – Jan Mareš (*1940), autor obsahu encyklopedie – českých textů i překladů, a Ivo Kareš (*1964), ředitel Jihočeské vědecké knihovny, který má na starost elektronickou verzi celého projektu. Geneze Kohoutího kříže sahá až do roku 1968, kdy Jan Mareš v nakladatelství Růže redigoval trojsvazkový výbor z povídek Adalberta Stiftera. Toto rozsáhlé průběžně neustále doplňované dílo, které nemá v Jihočeském kraji ale ani v ČR obdoby, obsahuje v současné době údaje o 2 161 autorech a je tvořeno více než 6 000 ukázkami jejich díla, biografickými daty, medailony, bibliografickými odkazy, 31 000 dokumenty v obrazové příloze… V roce 2003 byla elektronická publikace Kohoutí kříž oceněna ministrem kultury ČR (Cena Knihovna roku, kategorie Významný počin v oblasti poskytování veřejných a informačních služeb). Velmi významnou součástí této encyklopedie jsou snímky z archivu Fotoateliéru Seidel.
Mgr. Jan Mareš se svým literárním dílem, svou více než třicetiletou prací pro Jihočeskou vědeckou knihovnu, svými znalostmi a bohatou sítí živoucích česko-bavorských a česko-rakouských kontaktů zasloužil o předání dobové literární tradice Šumavy současníkům a o mezinárodní porozumění v našem přeshraničním regionu s pohnutou historií. Pomohl překonávání bariér mezi někdejšími a současnými obyvateli Šumavy a jižních Čech, a tím zásadním způsobem přispěl k zasypání příkopů, které mezi sebou oba národy v minulosti vyhloubily. Jan Mareš dlouhá léta významně přispívá k vzájemnému kulturnímu obohacení obou národů ve společném česko-rakousko-německém regionu.
Text a foto: Fotoateliér Seidel.
  Ruhmeshalle
  ŠL VI. / 2020

Bücher von dem Autor/der Autorin : Mareš Jan

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter