Šupler Josef

* 1982

PhDr. Josef Šupler absolvoval Zdravotně sociální a pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity.

Svůj dosavadní pracovní život zasvětil bezpečnostně právní činnosti. Zajímavostí je přitom jeho původní vyučení v truhlářském řemeslu a vřelý vztah k jakékoliv řemeslné práci. Svůj volný čas vyplňuje kromě rodinného a spolkového života také badatelstvím a hudbou.

Jeho zájmu se těší především regionální historie ale i empirické vědy, jako je kriminologie, nebo psychologie. V předkládané knize se odráží jeho postřehy z vesnického zemědělského prostředí, které ho formovalo od dětství. V trvale udržitelném rozvoji venkova pak spatřuje návrat tradičního soukromého malozemědělství, jak tomu bylo nejen v jeho rodném Novohradsku ještě před II. světovou válkou. Velkým vzorem mu jsou lidé, kteří zůstali ve svém srdci věrni svobodě, tradicím svých předků a své domovině.

Bücher von dem Autor/der Autorin : Šupler Josef

Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače

Z novohradské farní vsi Rychnov u Nových Hradů do Kamenné, Konratic a Kondrače

Šupler Josef

Arthouse Hejtmánek, 2021

ISBN: 978-80-907493-3-7

Nová kniha Josefa Šuplera přibližuje historický vývoj čtyřech novohradských vsí a život pr…

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter