Krásná Hora, Schönberg im Böhmerwald - Historie zapomenuté šumavské tkalcovské vsi

Krásná Hora, Schönberg im Böhmerwald – Historie zapomenuté šumavské tkalcovské vsi

Němec Luděk

Obec Krásná Hora nebyla nikdy významným místem Šumavy. Šlo o prostou a chudou šumavskou ves. Neudály se zde ani žádné památné historické události. Historii zde nepsaly, až na výjimky významné osobnosti, ale prostí lidé, němečtí sedláci a chalupníci, kteří zde 350 let žili. A za tuto dobu přeměnili zdejší lesy na louky a pečlivě obdělávaná políčka. Tato éra byla po druhé světové válce ukončena, obyvatelstvo bylo vysídleno. Na čtyři desetiletí se po tomto území pohybovali pouze vojáci. A za těch čtyřicet let se zdejší krajina změnila k nepoznání. Všechny domy zmizely. Obec zmizela i z povědomí Čechů a jediné, co ji připomíná, je místní název napsaný na mapě.

Jihočeský kraj
2015

ISBN: 9788026083948

  Sonderpreis der Jury
  ŠL II. / 2016

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter