Lesní eseje

Kroutvor Josef

Texty z česko–rakouského pomezí a Šumavy.

Deset tisíc kroků  
Vede na horu 
Deset tisíc je věcí 
Kolem nás 
Úzká je stezka 
Mezi kamením, kořeny stromů 
A borůvčím 
Poutník stoupá vzhůru 
Krok za krokem 
Jde a nespěchá 
Každý krok je už započten 
Je deset tisíc kroků 
Na vrchol hory

J. K. Cestou na Mandelstein

1. vydání.

Archa Zlín
2019

ISBN: 978-80-87545-63-8

  Preis des Juryvorsitzenden
  ŠL VI. / 2020
Preis des Juryvorsitzenden

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter