Modravsko včera a dnes

Šmída Zdeněk

Fotografie z pravého kraje lesních samot - doby, kdy vesničky byly skrovné, samoty na Březníku, v Podroklaní a na Javoří Pile fungovaly ku lesnímu hospodaření a turismu. Série porovnávacích snímků od konce 19. století do 30. let 20. století, a 50., 80. a 90. léta minulého století. Celkem 103 snímků.

1. vydání


2021

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter