Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava

Památné stromy Chráněné krajinné oblasti Šumava

Kult Martin, Šmíd Ondřej

Šumava je plná dřevin živých, odumřelých, velkých, malých, zakrslých či gigantických, trpících či vitálních, rostoucích ve společenstvích na půdách lesních i nelesních, solitérně v krajině, na stavbách, prastarých snosech nebo zavěšených v trhlinách nad propastmi, dřevin, které narostly samy, nebo těch, které někdo vysadil…

1. vydání

Správa NP a CHKO Šumava
2021

ISBN: 978-80-87257-53-1

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter