Příběhy šumavských křížků ze zaniklých osad na česko-bavorském pomezí

Schneedorf Stanislav

Toulky nádhernou šumavskou přírodou, ale také postupující věk přinesly poznání, že kříže, křížky, Boží muka a kapličky rozeseté v krajině jsou dnes už jedinými svědky připomínajícími nějaou událost, možná i tragédii a utrpení. Stejně tak je i možné, že je postavil zbožný člověk jako uctění památky někoho blízkého, byly i jakýmsi majákem a ukazatelem cest pro zbloudilé.
Autor v této knize přináší příběhy a historii 56 takových křížků, které vlastními silami a na vlastní náklady opravil.

1. vydání

vlastním nákladem
2021

ISBN: 978-80-270-9493-6

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter