Válečné události: 1. světová válka, Československé legie, okupace, osvobození

Nuska Josef

Autor vydává vlastním nákladem další cenný příspěvek do regionální historiografie. Tentokrát pojednává kniha o válečných událostech první světové války.

1. vydání

Vlastním nákladem
2021

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter