Z Kašperských Hor do Kalábrie - Od obrazů k sochám

Z Kašperských Hor do Kalábrie - Od obrazů k sochám

Houšť Mirek

Monografie přibližuje zdroje inspirace Mirka Houště v Čechách a v Itálii. V knize je představena malba, sochařství, grafika a architektura s důrazem na kašperskohorský a kalábrijský region v období jeho rané a především zralé tvorby. Hojný obrazový materiál doplňuje umělcův doprovodný text společně s názory autorit. Přiložené DVD umožňuje nahlédnout do jeho českého ateliéru. Resumé v angličtině, němčině a italštině.

Starý most
2018

ISBN: 978-80-87338-83-4

  3. Platz
  Künstlerische Veröffentlichungen
  ŠL V. / 2019
Künstlerische Veröffentlichungen

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter