Zlatá stezka 4. Úsek státní hranice – Pasov

Zlatá stezka 4. Úsek státní hranice – Pasov

Kubů František, Zavřel Petr

Kniha oceněna 2. místem na festivalu regionální literatury Šumava Litera.

Tato výpravná a bohatě ilustrovaná kniha je čtvrtým dílem plánované řady pěti svazků, do kterých budou uloženy výsledky více než dvacetiletého výzkumu Zlaté stezky, slavné středověké obchodní cesty, která spojovala české země s německým Podunajím a po které se dopravovala především sůl z alpských ložisek do Čech. Tento výzkumný projekt provádějí vydavatelé této knižní řady Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích a Prachatické muzeum v Prachaticích.

Zatímco první tři svazky byly věnovány českým částem prachatické, vimperské a kašperskohorské větve Zlaté stezky, čtvrtý svazek mapuje všechny německé části této komunikace; prachatickou, vimperskou a kašperskohorskou větev až do jejich spojení u Vendelsbergu a závěrečnou společnou část do Pasova. Čtenáři se dozvědí o komunikačním systému Zlaté stezky, získají přehled o historických pramenech a literatuře o Zlaté stezce, o pravěku a historii tzv. Abteilandu, území středověkého státečku pasovských biskupů, který se rozkládal od Dunaje po pohraniční hřeben Šumavy a kterým na německém území Zlatá stezka procházela.
Autoři dále objasňují koncepci a metodu svého výzkumu a německý odborník Hermann Kerscher z Bavorského památkového ústavu v Řezně seznamuje ve zvláštní kapitole s revoluční metodou tzv. airbornescanningového nebo lidarového měření, s jehož pomocí mohl být výzkum Zlaté stezky v Německu dokončen za pouhé 3 roky (v Čechách trval výzkum předešlou metodou 18 let).

Jádrem tohoto svazku je podrobný popis všech tras Zlaté stezky v Pasovsku a dokumentace veškerých jejích dochovaných pozůstatků v terénu. O zajímavostech podél trasy informují speciální exkurzy. Představu o trase a o výsledcích výzkumu si každý čtenář udělá také z množství fotografií, nákresů, plánů a mapek, které doprovázejí text.
Kniha je doplněna obsáhlým soupisem literatury o Zlaté stezce, česko-německými rejstříky a nově speciálním DVD s nahranými mapami a lidarovými snímky. Tato kniha je posledním svazkem osmidílné česko – německé knižní řady Zlatá stezka – Der Goldene Steig, do které je uložena veškerá dokumentace dlouholetého výzkumu.

Prachatické muzeum Prachatice
2015

ISBN: 9788087421215

  2. Platz
  Pädagogische und Sachbücher
  ŠL II. / 2016

"Die großen Taten der Menschen sind nicht die, welche lärmen. Das Große geschieht so schlicht wie das Rieseln des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides"

Adalbert Stifter